Aktuálne počasie v našom meste

Niečo o našej meteostanici v Starej Turej


Prinášame na naše web stránky aj aktuálne informácie o počasí v sídle nášho pôsobenia z našej privátnej meteo-stanice ktorú sme postavili v roku 2014 a neustále pracujeme na jej zlepšovaní a inováciách. V roku 2020 sme ju doplnili o niektoré ďalšie snímače. V roku 2024 sme opäť doplnili niektoré snímače, vymenili sme staršie za nové a meteostanica dostala aj svoje nové miesto kde bude mať ešte väčší kľud a ideálnejšie podmienky pre meranie jednotlivých veličín. Meteo-stanica je umiestnená v meste Stará Turá na Družstevnej ulici a monitoruje základné meteorologické veličiny ako je teplota, vlhkosť vzduchu, atmosferický tlak, rosný bod a v neposlednom rade aj úhrny zrážok či rýchlosť a smer vetra. Tieto všetky údaje spracováva riadiaca jednotka pre zber údajov a prenáša ich na unikátnu webovú lokalitu (stránku) www.pocasiestaratura.eu kde môžete nájsť všetky aktuálne namerané údaje, predpoveď počasia pre tento región či niektoré grafy, aktuálne zábery z kamery a veľa iných užitočných detailov či informácií.


Na monitorovanie jednotlivých meteorologických veličín používame snímače a zariadenia  značky ECOWITT a FROGGIT. Niektoré časti meteostanice sú samorejme aj našej vlastnej výroby. Zber údajov zabezpečuje dataloger GW1000. K meteostanici tiež patrí riadiaca centrála kde sa nachádza záložný zdroj energie, počítač a ostatné potrebné ovládacie obvody.


    Zariadenie našej stanice :


ANEMOMETER a príjem NOAA

Je to snímač rýchlosti a smeru vetra ktorý je na našej stanici umiestnený na stožiari vo výške 2,7 metra v dostatočnej vzdialenosti od väčších prekážok. Na stožiari je tiež umiestnená anténa (jednoduchý dipól) ladená na frekvenčné pásmo 137 Mhz čo zabezpečuje možný príjem satelitných snímkov zeme z meteo-satelitov NOAA 15, 18 a 19. Tie prelietajú nad našim územím v stanovených časových cykloch a vysielajú zvukovú stopu ktorú následne spracujeme na obraz a máme aktuálne snímky atmosféry. Z týchto vieme ako sa môže ďalej vyvíjať priebeh počasia nad našim územím.


TEPLOMER, VLHKOMER, TLAKOMER a BLESKY

Hlavný vonkajší teplomer spoločne s vlhkomerom a meračom tlaku je umiestnený vo výške 2 m nad zemou a meria aktuálnu teplotu vzduchu, vlhkosť a atmosferický tlak. Na tomto stanovisku je tiež umiestnený jednoduchý "zachytávač" bleskov ktorý monitoruje búrkovú činnosť v okruhu 40 km. Vyhodnocuje približnú vzdialenosť blesku, čas kedy nastal a počíta tieto blesky v 24 hodinovom intervale.


ZRÁŽKOMER

Zrážkomer je umiestnený vo výške 1m nad zemou. Pracuje na jednoduchom člnkovom princípe. Vo vnútri prístroja sa nachádza malá zberná nádobka s presným objemom v tvare malého člnka. Na čĺnok dopadá voda ktorá naprší na zberný lievik. Po naplnení čĺnku sa tento automaticky tiažou vody vyleje a vygeneruje elektrický impulz. Tieto impulzy sú následne premenené na hodnotu zrážok spadnutých v počte milimetrov na 1 m štvorcový. Zrážkomer disponuje inteligentným vyhrievaním aby prípadná voda v zime nezamrzla a tiež funkcia zabezpečuje meranie snehových zrážok premenených na vodu v zimnom období.


KVALITA OVZDUŠIA

Senzor kvality ovzdušia je umiestnený vo výške asi 1,2 m nad zemou. Meria aktuálne hodnoty CO2 v ovzduší, tiež prachové častice PM1O a PM2,5. V neposlednom rade meria tiež vlhkosť a teplotu. Snímač vyhodnocuje aj priemerný denný a aktuálny index kvality ovzdušia, takzvané AQI. Vzhľadom na jeho vyššiu spotrebu energie nie je napájaný barériami alebo solárnym článkom ako iné senzory ale USB portom s peramnentným napätím 5 V DC. 


PˇÔDNY TEPLOMER

V neposlednom rade do lepšej amatérskej meteorológie patrí aj monitoring pôdy ktorá je nevyhnutná pre správny rast všetkých rastlín. Jednou z veličín je teplota v pôde a to v niekoľkých úrovniach hĺbky pôdy. Na našej stanici zatiaľ máme iba jeden pôdny teplomer umiestnený v hĺbke 20 cm pod povrchom. Do budúcna plánujeme pridať ďalšie pôdne teplomery do hĺbok 10 a 50 cm pod povrchom.


PˇÔDNY VLHKOMER

Ďalším senzorom na našej stanici je aj pôdny vlhkomer. Ten je umiestnený v hĺbke 10 cm pod povrchom a meria vlhkosť pôdy ktorá je nevyhnutá pre správny rast rastlín. 


ROSA A ZVYŠKOVÉ ZRÁŽKY

Meranie zvyškov zrážok alebo rosy je už len zábavným a doplnkovým meraním všetkých meteorologických veličín, no aj tento snímač má u nás svoje miesto. Monitoruje úroveň rosy či zvyškových zrážok, napríklad čas a hodnotu trvajúcej vlhkosti po daždi.


OVLÁDACIE CENTRUM

Srdcom meteostanice je tiež ovládacie centrum v ktorom sa nachádza datalogger, počítač, digitálne rádio, záložný zdroj napájania a ostatné ovládacie či bezpečnostné prvky. Niektoré súčasti meteostanice ako je osvetlenie, výhrevy či samotný počítač sa dajú ovládať na diaľku pomocou internetového pripojenia. 


SOFTWARE 

Na prenos informácií k vám a samozrejme aj na jednotlivé webové portály či cloudy používame cenovo dostupný a hlavne šikovný software "WEATHER-DISPLAY" na ktorý vlastníme unikátnu licenciu. Software je taktiež máličko upravený pre naše potreby. Je doplnený o niektoré hlášky či nadpisy v Slovenskom jazyku a monitorovanie viacerých teplotných čidiel. Stránka www.pocasiestaratura.eu je odladená podľa šablón PWS Dashboard napísaných v jazyku PHP.


Všetky aktuálne hodnoty z našej meteostanice nájdete na

www.pocasiestaratura.eu

Online náhľad sa nepodarilo načítať, skúste znovu o pár minút

Všetky ostatné informácie o našej meteostanici môžete získať prostredníctvom kontaktu: pocasie@rakservis.sk  

Prostredníctvom tohoto e-mailu môžeme zodpovedať prípadné otázky, prípadne zdielať osobné skúsenosti a návody s ostatnými nadšencami amatérskej meteorológie či individuálneho monitoringu poveternostnej situácie. 


Údaje z našej meteo-stanice nájdete aj na webových stránkach https://app.weathercloud.net/d7714400317#profile

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ISTART128 

https://www.windy.com/sk/-Webov%C3%A9-kamery/Slovensko/Tren%C4%8Diansky-kraj/okres-Nov%C3%A9-Mesto-nad-V%C3%A1hom/webcams/1583142291?48.799,17.644,13

https://www.pwsweather.com/station/pws/ISTART125

Na týchto cloud úložiskách môžete vidieť všetky merané veličiny, náhľad webovej kamery a trend vývoja za posledný deň, týždeň či mesiac.