Cenník služieb
Všetky ceny uvedené v tomto cenníku sú vrátane DPH.   Ceny kalkulované a platné od 1. 1. 2020

Výjazd servisného technika 

0,40€ / 1 km

Montáž novej satelitnej alebo anténnej techniky v teréne

15€ / 1 hod

Presné zameranie signálu SKYLINK alebo PLUSTELKA

- služba poskytovaná v sporných situáciách  ( zastavané priestory, prekážky )

20€

Obhliadka miesta inštalácie pred montážou 

 - týka sa satelitnej alebo anténnej techniky

5€

Servis existujúcej satelitnej alebo anténnej techniky v teréne

12€ / 1 hod

Diagnostika poruchy elektrického zariadenia - pevná sadzba

 - Čierna technika, audio, video zariadenia

20€

Diagnostika poruchy elektrického zariadenia - pevná sadzba

 - Biela technika, varné dosky, práčky a ostatné

24€

Diagnostika poruchy elektrického zariadenia - pevná sadzba

 - Výrobné linky, stroje, automaty

34€

Expresný servis elektroniky do 24 hodín

 - Servis elektroniky na požiadanie zákazníka "na počkanie"

44€

Poruchová služba pre domácnosti - Pracovné dni

- Poruchy na elektro-rozvodoch mimo majetku distribučnej siete

15€ / 1 hod

Poruchová služba pre domácnosti - Víkend a sviatky

- Poruchy na elektro-rozvodoch mimo majetku distribučnej siete 

30€ / 1 hod

Montážne práce - (elektro-inštalačné práce) 

- Domy, byty, budovy

12€ / 1 hod

Programátorská činnosť

- Úpravy programov PLC, automatov, programovanie obvodov

40€ / 1 hod