Cenník služieb

Všetky ceny uvedené v tomto cenníku sú vrátane DPH.   Ceny kalkulované a platné od 1. 1. 2020

Výjazd servisného technika 

- Výjazd sa počíta ako suma km k Vám z nášho strediska - Stará Turá aj späť

0,40 € / 1 km

Montáž novej satelitnej alebo anténnej techniky v teréne

15 € / 1 hodina

Presné zameranie signálu SKYLINK alebo PLUSTELKA - pevná sadzba

- služba poskytovaná v sporných situáciách  ( zastavané priestory, prekážky )

20 €

Obhliadka miesta inštalácie pred montážou - pevná sadzba

 - týka sa satelitnej alebo anténnej techniky dotovaných aj nedotovaných inštalácií

5 €

Servis existujúcej satelitnej alebo anténnej techniky v teréne

12 € / 1 hod

Diagnostika poruchy elektrického zariadenia - pevná sadzba

 - Čierna technika, audio, video zariadenia

20 €

Diagnostika poruchy elektrického zariadenia - pevná sadzba

 - Biela technika, varné dosky, práčky a ostatné

24 €

Diagnostika poruchy elektrického zariadenia - pevná sadzba

 - Výrobné linky, stroje, automaty

34 €

Expresný servis elektroniky "na počkanie"  - pevná sadzba

 - Servis elektroniky na požiadanie zákazníka do 24 hodín od objednávky

44€

Poruchová služba pre domácnosti - Pracovné dni

- Poruchy na elektro-rozvodoch mimo majetku distribučnej siete

20 € / 1 hod

Poruchová služba pre domácnosti - Víkend a sviatky

- Poruchy na elektro-rozvodoch mimo majetku distribučnej siete 

40 € / 1 hod

Montážne práce - (elektro-inštalačné práce) 

- Domy, byty, budovy

12 € / 1 hod

Odborné zapojenie spotrebičov v domácnosti (materiál hradí zákazník)

- Varné dosky, sporáky, práčky, TV prijímače a iné.

20 € / kus

Programátorská činnosť

- Úpravy programov PLC, automatov, programovanie obvodov

40 € / 1 hod